Velkommen til Studentmediene i Trondheim AS.

Studentmediene i Trondheim er et aksjeselskap som står for utgivelsen av studentmedier i Trondheim. Våre eiere er Studentsamskipnaden i Trondheim og Studentersamfundet i Trondhjem.

Selskapet står blant annet for utgivelsen av: iBok.no, dusken.no, Radio Revolt, Student-TV, Under Dusken og Barteguiden.

Denne siden er til for å tilgjengeliggjøre informasjon om selskapets drift, styreprotokoller og kontaktinformasjon.